Altres serveis

Home / Serveis / Altres serveis

Apartaments turístics

Tant si és un apartament de propietat que només utilitzeu durant les vacances, com si es tracta d’un apartament turístic de lloguer, podem efectuar la neteja prèvia a entrar-hi, o a la sortida dels hostes que s’hi allotgen. D’igual forma podem fer la neteja si l’estada és de forces dies i es requereix un manteniment durant les vacances.

Neteges Puntuals

Si el que necessites és posar al dia la neteja d’un espai concret, un tècnic es desplaçarà fins al lloc per tal de fer una valoració dels treballs a realitzar, i presentar-li així la solució més avantatjosa.

Neteges a mida d’inici i fi de lloguer

La neteja a mida significa que la durada d’aquesta neteja serà la que el client determini. O ajustant l’actuació al pressupost que s’hi vulgui destinar. Es prioritzen els espais amb més necessitat de neteja, sota les indicacions establertes pel client o recomanat pel nostre personal qualificat.

Neteges de Final d’Obra

Enllestides les obres cal, gairebé sempre, una neteja a fons per tal d’eliminar la brutícia, pols, i restes de materials que hagin pogut quedar. Elaborem un pressupost a mida després d’una visita personalitzada, garantint la màxima satisfacció del client.

Neteja de Vidres

L’estat de netedat dels vidres -i principalment els de façana- són un dels primers elements que es veuen en un local comercial, baixos d’un edifici, o oficina. La impressió que causa un determinat espai es veu força lligat a l’estat en que aquests vidres es troben. La seva neteja, en la majoria dels casos, és fàcil i garanteix un canvi radical de l’aspecte exterior.

Tractament de terres

Amb el pas del temps molts paviments pateixen desgast, es deterioren, es taquen o simplement s’incrusta la brutícia en els seus porus o superfície. En funció de cada material és més o menys factible recuperar en gran mesura l’estat inicial que presentava el terra. Després de la pertinent valoració aconsellem un tractament o un altre, per tal d’aconseguir que torni a fer goig.